Syftet med denna sida är att lättare nå ut med info som inte går att lägga ut på Infomentor, som t.ex. bilder och videos. Jag riktar mig främst till eleverna, i andra hand till föräldrarna. Sidan påbörjades 2017, men har legat lite i dvala sedan dess.

Den är också för min egen skull, med länkar till sådant jag själv tycker är intressant inom Idrott & Hälsa.